Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Wielkopąkowiec leszczynowy - atak na pąki orzecha

 Zobacz relacje na żywo z ataku Wielkopąkowca leszczynowego na pąki orzecha laskowego. Zobacz bezbronne pąki i walczące miedzy sobą roztocza o sok ;) Zaatakowane pąki staja się kilka razy większe od normalnych, potem zamierają i opadają. To bardzo groźny szkodnik w orzechach laskowych. Jak z nim walczyć dowiesz się na HANAT TV. Polecamy nasze relacje :)

 Wielkopąkowiec leszczynowy Phytoptus avellanae jest to szpeciel, który żeruje na leszczynie doprowadzając do powiększania i usychania pąków liściowych. Nimfy i dorosłe szpeciele wysysają sok z pąków liściowych i kwiatowych. Objawy żerowania obserwowane są w postaci nabrzmiewania i deformacji pąków można obserwować wiosną (są wyraźnie widoczne). Nabrzmiałe pąki nie rozwijają się, a po pewnym czasie zasychają. Po wieloletnim porażeniu krzewów przez tego szkodnika roślina staje się ogołocona z pędów i powoli przestaje plonować. Podczas zimy w porażonych pąkach znajdują się wszystkie formy rozwojowe szpeciela. W kwietniu szpeciele wychodzą z porażonych pąków i żerują na dolnej stronie liści, a następnie porażają kolejne pąki. Zwalczanie tego szpeciela na leszczynie, podobnie jak i na pozostałych drzewach i krzewach owocowych jest dosyć trudne. W celu ograniczenia tego szkodnika należy wiosną usuwać zaatakowane jesienią pąki. Poprzez takie działanie nie dopuszcza się aby szpeciele opuściły pąki i zaatakowały ponownie zdrowe organy. Obecnie w Polsce nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów do zwalczania tego szkodnika.

 Jak walczyć z Wielkopąkowcem leszczynowym > ROZTOCZA