Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Szkodniki w leszczynie, opis i zwalczanie

Jest na świecie  ponad 200 gatunków owadów i roztoczy żerujących na leszczynie. Straty powodowane przez szkodniki wynoszą od 20 do nawet 50% plonu. Szkodniki w leszczynie - dr hab. Magdalena Gartner. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.