Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Czyszczenie orzechów laskowych separatorem. Wilgotność owoców.

  Czyszczenie orzechów laskowych po zbiorze kombajnem separatorem powietrznym w gospodarstwie Agnieszki i Romana Życińskich woj. świętokrzyskie. Po zbiorze kombajnem samobieżnym pozostaje jeszcze trochę zanieczyszczeń które trzeba usunąć. Zobacz jak to można sprawnie zrobić :)

 Dwa pomiary wilgotnościomierzem ze ściskaniem próbek orzecha laskowego świeżo po zbiorze i trzeci pomiar po mocnym suszeniu orzechów. Kalibracja orzech laskowy. Wilgoć w owocach ma ogromne znaczenie dla dalszej odsprzedaży. Przemysł najbardziej ceni suche orzechy o zawartości 6-7% wilgoci.