Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Orzech włoski, aktualna sytuacja na rynku sezon 2017/18

Tomasz Kaczorowski - ProjektOrzech.pl  Sytuacja na rynku orzecha włoskiego. Ceny orzechów włoskich w skorupie, łuskanych. Jakie szkody po przymrozkach. Ceny szczepionych sadzonek orzecha włoskiego. Tego roku była niekorzystna sytuacja ze względu na wiosenne przymrozki. Przetrwały tylko te sady które były założone z dobrych odmian tj. takich które maja podwyższoną odporność na przymrozki, kwitną i rozwijają się później np. Milotai 10.

Dzień Leszczynowy 2017 Waśniów. Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.

Karkulacja opłacalności uprawy orzechów za poprzedni sezon 2016/17