Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Kalkulacja uprawy orzechów w sezonie 2016/17r

        Kalkulacja uprawy orzechów.

 Sezon 2016/17 dobitnie pokazał, że orzechy włoskie i laskowe to jedne z najbardziej rentownych upraw sadowniczych. Wielu znajomych sadowników z niecierpliwością czekało na początek sezonu orzechowego, mając w pamięci ceny skupu owoców letnich zbieranych kombajnowo w trakcie lata. Orzechy jak zwykle nie zawiodły i pozwoliły zamknąć rok na plusie.

  Orzechy laskowe. Średnia cena rynkowa w ostatnich latach to 7,50 zł. za kilogram orzechów laskowych w łupinie. Nie można oczywiście brać pod uwagę lat skrajnych, jak sezon 2014, gdy ceny orzecha podskoczyły nawet powyżej 10 zł. za kilogram, co było wynikiem spekulacji lecz nie naturalnej sytuacji rynkowej. Przy wydajności ok. 3 tony z hektara przychód wyniesie 22.500 zł. z każdego hektara. Rzecz jasna, plon może się wahać w poszczególnych latach. Jeśli orzecha zamierzamy łuskać, to musi być bezwzględnie wysuszony do wilgotności 6%. Rentowność łuskania orzecha zależy przede wszystkim od udziału jądra w orzechu. Najbardziej rozpowszechniona odmiana w polskich sadach Kataloński, posiada 38% udziału jądra w masie orzecha, ale już odmiana Cosford (podłużne orzechy) czy nowe okrągłe odmiany przemysłowe to 45% udziału jądra, a zatem o 7% większa rentowność łuskania. Orzechy łuskane, zebrane z jednego hektara sadu dadzą więc przychód na poziomie 25.536 zł. – 30.240 zł.

  Orzechy włoskie. Średnia cena rynkowa za orzechy włoskie dobrej odmiany, z sadu w którym rosną wyłącznie szczepione drzewka to 7,50 zł. Przy wydajności ok. 3 tony z hektara przychód wyniesie 22.500 zł. Średni udział jądra orzecha dla najbardziej popularnych i najlepszych odmiany w kraju jak Milotai 10, Zygmunt czy Mars to 48 – 53%. Zatem orzechy włoskie łuskane z jednego hektara sadu dadzą przychód na poziomie 23.040 zł. – 35.616 zł. Warto pamiętać, że im lepiej prowadzony sad oraz szybciej przeprowadzony zbiór tym jaśniejszy kolor jądra zachowają orzechy. Im lepiej i staranniej łuskamy tym więcej połówek otrzymamy. Te dwa czynniki znacząco podnoszą cenę każdego kilograma orzecha łuskanego.

 Kalkulacja przychodów z uprawy orzecha laskowego i włoskiego.

LP.

ORZECHY LASKOWE

ORZECHY WŁOSKIE

Cena orzechów w łupinie

7,50 zł.

7,50 brutto

Plon orzechów z hektara (świeżych)

3.000 kg.

3.000 kg.

Wartość plonu

22.500 zł.

22.500 zł.

Plon orzechów z hektara (suchych)

2.400 kg

2.400 kg

Wydajność łuskania

38 – 45 %*

48 – 53 %**

Cena orzecha wyłuskanego

28 zł.

20 – 28 zł.***

Wartość orzecha wyłuskanego

25.536 zł. – 30.240 zł.

23.040 zł. – 35.616 zł.

Średnia

27.888 zł.

29.328 zł.

 

 *wydajność 38% - odmiana Kataloński, wydajność 45% nowe okrągłe odmiany przemysłowe oraz odmiana podłużna   Cosford,

 ** wydajność łuskania 45 – 53% w zależności od prowadzenia sadu oraz sezonu przyjęta dla odmian: Milotai 10, Mars, Zygmunt.

 ***cena 20 zł. przyjęta dla najniższej jakości tzw. miksu orzecha włoskiego łuskanego o zawartości 30% połówek; z najlepszych odmian szczepionych uzyskamy 70% i więcej połówek.

 

 W następnym artykule zajmiemy się kosztami uprawy orzecha laskowego i włoskiego, a dodatkowo w przypadku orzecha włoskiego zostanie podjęty temat uprawy w systemie BIO oraz opłacalności produkcji ekologicznej orzecha włoskiego (w przypadku orzecha laskowego uprawa ekologiczna jest praktycznie niemożliwa w naszym klimacie).