Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Formowanie, cięcie, plonowanie czereśni...

 Cięcie i formowanie koron drzew czereśni, sortowanie i pakowanie owoców. Na koniec pytania i dyskusja z sadownikami. Podcinać korzenie? Nacinanie nad pąkami...? Zapylanie i jakie zapylacze? Wielkość owoców i plonowanie odmian! Czy przycinać drzewka po posadzeniu?! TSW 2016. Nowoczesna uprawa czereśni – Dr Leonard Steinbauer Stacja doświadczalna Haidegg, Austria.