Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Najlepszy model sadu czereśniowego dla Polski

 Biznesowy model sadu czereśniowego dla Polski -- odmiany, podkładki, cięcie, zalecenia a także pytania sadowników. Jedna z najlepszych prelekcji naszego czereśniowego mentora.Chcesz się dowiedzieć jak powinien wyglądać czereśniowy sad przyszłości zobacz ten wykład dr Mirosława Sitarka z IO w Skierniewicach 

Biznesowy model sadu czereśniowego dla Polski --cz 2/2 - odmiany, podkładki, cięcie, zalecenia a także pytania sadowników. Jedna z najlepszych prelekcji naszego czereśniowego mentora, który podpowiada nam, jaką odmianę wybrać i na jakiej podkładce ją posadzić. Która forma korony i metoda prowadzenia korony jest najbardziej korzystna dla sadu towarowego, z którego można nawet zebrać 25 ton czereśni, którym trudno się oprzeć przeciętnemu konsumentowi ze względu na ich walory smakowe? Dlatego za te „the diamond of fruits" -- jak nazywa się je w krajach anglosaskich -- trzeba „słono" płacić. 

Biznesowy model sadu czereśniowego dla Polski - DYSKUSJA po wykładzie - odmiany, podkładki, cięcie, zalecenia a także pytania sadowników.