Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Dr Mirosław Sitarek. Uprawa czereśni, cięcie, formowanie, odmiany...

Dr Mirosław Sitarek. Czereśnie. Odmiany samopłodne, podkładki, odrosty. Formowanie koron, czy warto usuwać pędy na gładko a może na czopa? Może lepiej wyrywać lub wyłamywać? Kiedy najlepiej ciąć? Dawki azoty dzielić czy zrezygnować z dawania? Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – Dąbrowice 2017. 

Część 2 spotkania wkrótce