Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Atak słonkowca orzechowca, larwy szkodnika leszczyny

 Robak w orzechach. Atak niszczycielskiego słonkowca. Larwa owada żerującego na jądrach orzechów laskowych może powodować do 80% straty plonu. Gdy orzech opada z drzewa robak wygryza z niego otwór, wygrzebuje w ziemi jamę gdzie się chroni na zimę. Wiosną się przepoczwarza i od nowa atakuje leszczynę. Zabiegi ochronne wykonuje się w okresie żerowania chrząszczy.