Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Zwalczanie chorób leszczyny - prof Joanna Puławska

  Z jakimi problemami w ochronie leszczyny spotykają się plantatorzy? Importujemy materiał roślinny a wraz z nim sprowadzamy sobie nowe patogeny. Czynniki sprawcze i zwalczanie chorób leszczyny to temat przewodni prelekcji profesor Joanny Puławskiej podczas Dnia Leszczynowego edycji Jesień 2017 Waśniów. Zorganizowanego przez Zrzeszenie Producentów i Sadzonek Leszczyny.

 Pani profesor bardzo dokładnie i szeroko omówiła i dyskutowała z plantatorami o problemach związanych z moniliozą, plamistością liści leszczyny, antraknozą, rakiem leszczyny, guzowatością korzeni, rakiem bakteryjnym leszczyny, bakteryjne zamieranie pędów, choroba kory – brązowa plamistość, bakteryjną zgorzelą leszczyny.

 Sporym problemem stają się choroby wirusowe i fitoplazmatyczne takie jak wirus mozaiki jabłoni wywołujący mozaikę leszczyny, fitoplazmy z grupy żółtaczki astra. Interesują Cię objawy chorobowe i szkodliwość zobacz koniecznie prezentację naszego gościa.

 Pytania sadowników: Mikroorganizmy czy jest sens dawać? Co pomaga lub niszczy glebę? O cudowne drogie środki do sadu. Czy warto stosować mikoryzę? Kiedy najlepszy moment na podanie mikoryzy leszczynie?