Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Pylenie leszczyny wiosną w sadzie

 Pylenie leszczyny w sadach producenta orzechów laskowych, odmiana Cosford. Zobacz plantację podczas pylenia. Pogoda ma ogromne znaczenie na przebieg zapłodnienia kwiatów.

Pylenie leszczyny w sadach producenta orzechów laskowych, odmiana Cosford.