Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Problemy z kwitnieniem i zapyleniem czereśni.

 Problemy z kwitnieniem i zapyleniem czereśni. Kombinacje zapylenia. Dobór zapylaczy, zawiązywanie owoców, plenność odmian. Samopłodne odmiany. Grupy niezgodności. Odporność na przymrozki… Pytania sadowników: Czy wiśnie zapylają czereśnie?!! Czy zapylimy czereśnię jak pomidory?! Czynniki warunkujące dobre zapylenie czereśni - prof. dr hab. Włodzimierz Lech