Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Orzech włoski szczepiony - opłacalność, wskazówki i zalecenia Tomka.

Orzechy włoskie – sadownictwo z przyszłością. Odmiany, plonowanie, opłacalność, ceny, sadzonki, sadzenie i prowadzenie sadu. Wskazówki i zalecenia – orzech szczepiony. Tomek z www.ProjektOrzech.pl Prelekcja w Kraśniku podczas Konferencji Sadowniczej JAGODOWE TRENDY 2019.

Profesjonalne sady z konkretnych wartościowych odmian dopiero powstają. Ponad 90% orzechów na rynku to orzechy dzikie – zbierane z dzikich drzew.

Orzech włoski w sadzie

Plonowanie : 3 tony suchego orzecha w łupinie / hektar, a nawet więcej – nowe odmiany.

Cena orzecha szczepionego w łupinie :

w 2017r. – 12,00 zł./kg

w 2018r. – 8,00 zł. / kg.

Tylko orzech szczepiony z profesjonalnych sadów.

Odmiany Milotai, Mars, Franquette i inne.

Orzechy kalibrowane, w rozmiarze plus 32 mm z przeznaczeniem na export, cena nawet do 3,5 eur / kg.

Cena orzecha dzikiego:

w 2017r. – do 6,00 zł. / kg.

w 2018r. – do 2,50 zł. / kg.

Milotai 10 – najlepsza jakość orzechów

Milotai Plenny – duża wydajność

Plonowanie

Sprzedaż orzechów w łupinie – jedna z możliwości dla plantatora.

Przychody na przykładzie odmiany Milotai 10

2017r. – średnio 2,5 tony / hektar – cena 12,00 zł. / kg. = 30.000 zł. z hektara

2018r. – średnio 3,2 tony / hektar – cena 8,00 zł. / kg. – 25.600 zł. z hektara

Zbiór w całości mechaniczny przy użyciu kombajnu.

Ten sam kombajn można z powodzeniem wykorzystać do zbioru orzechów laskowych.

Możliwość produkcji zarówno orzechów włoskich jak i laskowych przy użyciu tych samych maszyn.

Orzech łuskany

Po zbiorze i suszeniu – łuskanie orzecha ręcznie lub przy użyciu maszyn.

Wydajność : ok. 50% masy całkowitej orzecha stanowi jądro. W przypadku niektórych odmian nawet 60%.

Łatwość łuskania i kolor jądra decyduje o przydatności odmiany do produkcji orzecha łuskanego (!)

Decydujący wpływ na cenę orzecha łuskanego ma kolor (im jaśniejszy tym lepiej) oraz frakcja (połówki są warte najwięcej) i smak (im słodszy tym lepiej).

Najwyższą cenę uzyskamy za jasne połówki z dobrej odmiany

Cena orzecha łuskanego

Cena orzecha łuskanego 2017:

- połówki jasne 31,00 – 34,00 zł. /kg.

- mix jasny 26,00 – 29,00 zł. /kg.

Przychód z hektara 31.200 zł. – 40.800 zł.

Cena orzecha łuskanego 2018:

- połówki jasne 24,00 – 25,00 zł. /kg.

- mix jasny 14,00 – 17,00 zł. /kg

Przychód z hektara 22.400 zł. – 40.000 zł.

Odmiany

Wytrzymałość na mróz zimowy,

Odporność na przymrozki wiosenne,

Odporność na choroby,

Wielkość plonu,

Wygląd orzechów w łupinie,

Jakość i wygląd ziarnka po wyłuskaniu.

Odmiany o typie owocowania:

wierzchołkowym,

mieszanym,

bocznym (lateralnym).

Milotai 10

Najwyższa jakość orzechów w łupinie i łuskanych, duże, okrągłe orzechy – jądro bardzo jasne,

Wysoka odporność na mróz zimowy i przymrozki wiosenne,

Do 30% pąków bocznych owocuje,

Odmiana znana i rozpoznawalna przez odbiorców (LIDL)

Świetna odporność na antrak – nozę, średnia tolerancja na bakterię.

Milotai Plenny

Wysoka jakość orzechów, prawie jak u Milotaia 10,

2 tygodnie opóźniony start na wiosnę – unika przymrozków,

Do 60% pąków bocznych owocuje, wydając pokaźny zbiór,

Odmiana łatwa do łuskania, także maszynowego,

Średnio odporna na antraknozę.

Mars

Wysoka odporność na mróz zimowy, nieco mniejsza na spóźnione przymrozki wiosenne,

Owocowanie na pąkach szczytowych,

Wysoka jakość jądra, raczej do sprzedaży po wyłuskaniu, orzechy w łupinie ustępują innym odmianom,

Bardzo odporna na antraknozę i bakterię, bardzo zdrowa,

Nie do końca ustalona wysokość plonowania, późno wchodzi w okres owocowania.

Franquette

Bardzo wysoka odporność na mróz zimowy i przymrozki wiosenne (bardzo późny start na wiosnę),

Znana i ceniona jakość orzecha w wysokiej cenie (Biedronka), ALE

Odmiana nieco przestarzała, niskie plonowanie do 1,8 t/hektar,

Owocuje z pąków szczytowych,

Mała odporność na suszę i gorące lata

U02

Wysoka odporność na mróz zimowy, w cieplejszych rejonach nieco niższa na przymrozki wiosenne, ponieważ wcześnie się budzi na wiosnę,

Bardzo wysoka jakość orzechów, zwłaszcza po wyłuskaniu, jądro najwyż- szej jakości,

Owocuje z pąków wierzchołkowych,

Lublin – 1 i inne

Cała rodzina obiecujących odmian z selekcji terenowej z Lubelszczyzny,

Wyjątkowo jasne (białe) jądro – niespotykane w innych częściach Polski,

Orzechy smaczne, słodkie,

Wysoka odporność na mróz,

Do dalszych obserwacji, nasadzeń w mniejszych sadach.

Sadzenie

Podstawowa rozstawa 7x7m dla większości dobrych odmian,

Większa rozstawa dla odmian typu Mars, Franquette,

Mniejsza rozstawa na najlep- szych stanowiskach będzie możliwa dla intensywnych odmian owocujących na bocznych pąkach (lateralnych) typu Milotai Plenny.

Sadzonki

Sadzonki z gołym korzeniem lub pojemnikowane. Najważniejsze przy zakupie: Duży i dobrze rozbudowany system korzeniowy. Wysokość nie jest tak istotna.

Sadzenie

Sadzonki powinny zostać jak najszybciej przetransportowane ze szkółki i posadzone oraz podlane. Jeśli nie sadzimy od razu – koniecznie zadołowane.

Murawę warto założyć już w młodym sadzie, co ułatwi późniejszy zbiór kombajnem. Kombajn Monchiero Evolution 20125, nadaje się także do orzechów laskowych.

Wskazówka

Orzechy w łupinie o rozmiarze +32 mm osiągają najwyższą cenę – warto je tak sprzedać.

Pozostałą część zbioru przeznaczyć na łuskanie ręczne lub maszynowe.

Powodzenia

Orzechy włoskie – sadownictwo z przyszłością.

Więcej informacji : www.projektorzech.pl

kontakt:    + 48 690 889 937 lub + 48 737 747 731