Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Orzech włoski szczepiony - opłacalność, wskazówki i zalecenia Tomka.

Orzechy włoskie – sadownictwo z przyszłością. Odmiany, plonowanie, opłacalność, ceny, sadzonki, sadzenie i prowadzenie sadu. Wskazówki i zalecenia – orzech szczepiony. Tomek z www.ProjektOrzech.pl Prelekcja w Kraśniku podczas Konferencji Sadowniczej JAGODOWE TRENDY 2019.