Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Orzech włoski - CIĘCIE I PROWADZENIE SADZONEK W PIERWSZYCH LATACH

CIĘCIE I PROWADZENIE SADZONEK ORZECHA WŁOSKIEGO W PIERWSZYCH LATACH

 Orzech włoski szczepiony.

Pierwsze cięcie po sadzeniu

Cięcie po posadzeniu wykonujemy zawsze, bez względu jakiej wielkości były nasze sadzonki.

Wysokość sadzonek może mieć wpływ jedynie na wysokość cięcia.

Bez względu czy orzechy sadziliśmy jesienią czy na wiosnę, pierwsze cięcie wykonujemy najwcześniej po ustąpieniu ryzyka wiosennych przymrozków (druga połowa maja).

Cięcie wykonujemy zatem kilka miesięcy po sadzeniu (sadzenie jesienne) lub kilka tygodni po sadzeniu (sadzenie wiosenne).

Kilka zasad i reguł cięcia

tniemy możliwie nisko,•mocniejsze cięcie gwarantuje mocniejszy przyrost,

sadzonki niecięte – nie rosną lub rosną bardzo powoli,

przycinamy po skosie nad mocnym oczkiem (pędem),

usuwamy pozostałe pędy oraz ewentualne odrosty z podkładki i ślepy przyrost jeśli nie został usunięty,

po cięciu ma zostać jeden zielony przyrost z którego wyprowadzamy przewodnik.

Cele przycięcia sadzonek po sadzeniu

przywrócenie równowagi między częścią naziemną, a naruszonym w czasie przesadzania systemem korzeniowym,

odciążenie systemu korzeniowego, dzięki czemu będzie mógł się rozwinąć,

wyprowadzenie mocnego i grubego przewodnika, który utrzyma koronę drzewa,

zawsze należy pamiętać o usunięciu ślepego przyrostu ze szkółki jeśli był pozostawiony oraz przyrostu z podkładki (pierwsze zdj. z prawej).

Przewodnik i ponowne niskie cięcie

Zawsze przycinamy sadzonki w pierwszym roku po sadzeniu. W razie konieczności powtarzamy takie samo cięcie w drugim roku jeśli sadzonka nie wyprowadzi dość wysokiego i mocnego przewodnika. Ponowne niskie przycięcie w drugim roku po sadzeniu przynosi dużo korzyści. Tylko pozornie tracimy 1 sezon wzrostu (obcinamy cały przyrost z danego roku). W zamian zyskujemy jeszcze mocniejszy przewodnik znacznie grubszy, z większą liczbą pąków. Jeśli przewodnik wyrósł zbyt wysoki foto 2, środkowe skracamy go do wysokości 2 2,2 metra (foto 3, pierwsze z lewej)

Prowadzenie w pierwszym roku.

dbamy o wyprowadzenie przewodnika, który w sposób niezakłócony ma rosnąć pionowo do góry

.usuwamy zawiązki orzechów (!), kwiatostany żeńskie,

podwiązujemy regularnie przewodnik do palika w innym wypadku ulegnie złamaniu gumowym wężykiem sadowniczym, nie sznurkiem (!),

w razie konieczności opryskujemy od szkodników:

=> gąsienice uszkadzają wierzchołek przewodnika przez co przestaje rosnąć,

=> szpeciele, zwójki, uszkadzają liście przez co zmniejsza się ich powierzchnia,

preparaty zwalczające te szkodniki: Karate, Calypso, Actaraew. Siltac(eko) i in.

w razie konieczności opryskujemy od chorób i bakterii:

=> antraknoza,

=> bakteryjna zgorzel orzecha,

preparaty zapobiegające, ograniczające: Miedź w różnych formach, Mankozeb, Ridomilli in.

Wskazówki

Do oprysków ochronnych warto dodać odżywkę zawierająca makro i mikro elementy (nawet powszechnie dostępny Florovit). Do oprysków od końca lipca warto dodać potas, a także fosfor i bor, w celu lepszego drewnienia przyrostów i przygotowania do zimy.

Nie zapominamy o podlewaniu, zwłaszcza w czasie suchych lat, do wody można dodać makro i mikro elementy, np. Yara do podlewania, 1 kg/1000 litrów.

Cięcie w drugim roku

Bardzo często w pierwszym roku po posadzeniu sadzonki rosną słabo i wolno. W tym czasie rozbudowuje się system korzeniowy. Jeśli nasze sadzonki nie urosły, ponownie przycinamy je nisko i wyprowadzamy mocny przewodnik w drugim roku.

Jeśli nasze sadzonki wyprowadziły mocny przewodnik do wysokości 1,5 –2,0 metra lub więcej, to możemy przejść do budowania korony. Możliwości prowadzenia drzewka są dwie.

Po pierwsze korona osiowa z jednym przewodnikiem (jeden główny pień, wokół którego jest korona, składająca się z konarów odchodzących pod kątem). Jest to forma zalecana.

Po drugie korona ze zmodyfikowanym przewodnikiem (otwarta). Drzewko jest pozbawione jednego głównego pnia. Zamiast tego na wysokości ok. 1,5 metra rozgałęzia się na kilka głównych konarów, które tworzą koronę. W celu budowy korony ze zmodyfikowanym przewodnikiem, przycinamy drzewko na wysokości ok. 1,5 –2,0 metra i z górnych oczek wyprowadzamy koronę.

Korona osiowa jeden przewodnik

W celu budowy drzewka z koroną osiową, pozwalamy rosnąć przyrostom z pąków na przewodniku oraz z pąka szczytowego –to będzie przedłużenie naszego przewodnika

Korona osiowa

W drugim roku przewodnik prowadzimy dalej z pąka szczytowego (chyba, że sadzonki wymagały niskiego przycięcia). Obcinamy wszystkie pędy boczne poniżej 1,2m. Usuwamy pędy zakłócające, konkurujące zprzewodnikiem, usuwamy zawiązki orzechów.

Korona osiowa - cel

Drzewko z koroną osiową –kolejne lata. Przed cięciem i po cięciu. Gdy drzewoosiągnie zamierzoną wielkość i zbuduje dostatecznie silny przewodnik i koronę, ograniczamy cięcie i pozwalamy owocować.