Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Nowe metody cięcia i formowania czereśni

  Alternatywna metoda cięcia i formowania czereśni czyli - Przyczynek do formowania drzew w sadach czereśniowych - Tadeusz Jacyna, UP w Lublinie. Prelekcja z IX Konferencji Sadowniczej „Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych"