Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Integrowana ochrona sadów czereśniowych - zalecenia

 Integrowana ochrona sadów czereśniowych, wiśniowych, śliwowych - mgr. Barbara Błaszczyńska. Co jest kluczowe w ograniczeniu najgroźniejszych chorób drzew pestkowych?... Brak środków chemicznych do walki z rakiem, srebrzystością, wirusami, guzowatością itd., co robić jak dokumentować zbiegi w sadzie te wszystkie zagadnienia i wiele innych także bardzo ważnych dla sadowników uprawiających w/w owoce.