Hanat Hanat TV

HANAT CZERESNIE str gł.

Aktualna sytuacja na rynku orzecha laskowego i włoskiego.

Aktualna sytuacja na rynku orzecha laskowego i włoskiego. Tomek www.ProjektOrzech.pl

Aktualne ceny orzechów laskowych i włoskich. Skup i wyzwania. Przydatność i nowe odmiany. Szczepiony orzech. Szanse na b. dobry dochód. Doświadczenia i sadzonki. Orzechy włoskie - sadownictwo z przyszłością.

XVI KONFERENCJA SADOWNICZA "Jagodowe Trendy"
Sesja: Rozwój produkcji orzechów w Polsce - blaski i cienie.